Kurikulum

Ma'had Raudhotul Quran


Program Unggulan


1. Hifdzul Quran

 • Target Hafalan kelulusan 30 Juz
 • Menekankan pada ke-Itqon-an, Tajwid, dan Tahsin.
 • Menggunakan sistem Sabaq, Sabqi, Manzil Setiap pekan diadakan ujian hafalan
 • Semester pertama fokus pada pengenalan Tajwid, perbaikan bacaan, dan pembiasaan tilawah

2. Bahasa Arab

 • Menggunakan Buku Al Arabiyyah Bayna Yadaik
 • Aktif berbahasa arab dalam satu semester pembelajaran
 • Mengaplikasikan kaidah nahwu dan sharaf ke dalam Al Quran
 • Belajar langsung dengan native speaker di LIPIA 2 kali dalam 1 pekan

3. Ilmu Syar'iyyah

 • Mengacu pada kurikulum Saudi Arabia
 • Menggunakan Bahasa Arab sebagai pengantar
 • Pada semester 1 pelajaran Diniyyah difokuskan pada Tauhid dan Fiqih dasar

4. Pelajaran Umum

 • Mempersiapkan santri menempuh Ujian Nasional
 • KBM yang aktif hanya untuk mata pelajaran yang akan diujian nasionalkan

Program Tambahan


1. Hifzhul Mutun

 • Kitab muqarrar mengacu pada kurikulum halaqah mutun Masjid Nabawi
 • Waktu mengafal dan tasmi’ mutun ba’da zhuhur, dan tasmi secara online kepada syeikhah dari masjid nabawi dan murajaah ba’da zhuhur di hari jumat
 • Menghafal mutun dimulai pada semester dua

2. Muhadharah

 • Melatih kepercayadirian santri berbicara di depan
 • Diadakan 2 kali dalam sebulan

3. Kegiatan Liburan

 • Nasyath Usbu'i
 • Rihlah
 • Mengajar Al-Quran, Hadits dan Bahasa Arab
 • Shalat Tawarih dengan warga sekitar
 • Ifthar Jama'i bersama warga sekitar dan Wali Santri
 • Hadiah untuk Orangtua/Keluarga

4. Keterampilan

 • Olahraga, seperti : Memanah, Berenang
 • Memasak khusus untuk Akhwat
 • Kaligrafi